Vart vänder ma sig om man har uppfinningar och idéer...

Jag fick denna fråga nyligen av en tjej som kommenterat ett av mina inlägg.

Bland annat så finns det en skola som heter idéum (www.ideum.nu) som har en 1-årig utbildning för folk med idéer. Kortfattat går det till så här...

Har du en idé så kan du söka till skolan.

Där studerar du sen tre veckor i stöten, dvs du är i skolan och har lärarledda lektioner i tre veckor i rad. Efter det så har man ett antal veckor hemma där man tar och utvecklar sin idé så mycket man kan efter egna tankar och efter den kunskap man fått från de tre veckorna av lektioner. När man gjort detta så kommer man tillbaka till skolan för tre nya veckor där man går igenom vad man gjort och lär sig mer om saker som kretsar kring uppfinningar och idéer. Så här håller man på hela året...

Att man hela tiden har sitt eget projekt/idé att jobba utifrån gör att när man vid årets slut inte bara har kunnat tagit tillvara kunskapen man lärt sig på ett praktiskt sätt utan man kan i handen ha en helt färdig produkt för lansering. Under året har man nämligen gått igenom ämnen som patentsökning, mönsterskydd, räknat ut affärsplaner eller hur mycket royalties man bör få om man säljer idén vidare, m.m, m.m. Samtidigt så har man, tillsammans med erfarna människor, mycket tid för att förverkliga idén. Tex så får man lära sig hur man ritar upp den i ett CAD-program, vilket är ett industriellt ritningsprogram, och man får möjlighet att skriva ut produkten i en 3D-skrivare. (vilket då innebär att du kommer att få fram produkten som den ska se ut i verkligheten, helt i plast)

Skolan ligger i Lidköping och har ett internat där man bor under skoltiden. Effektiv tid i själva skolan är endast 11 veckor, resterande tid är du hemma och jobbar med projektet på distans. Du har då hela tiden tillgång till hjälp från både skolan och de andra eleverna. Även om tanken är att man ska jobba heltid med sitt projekt så innebär det att man kan ha kvar sitt jobb och sin lön. Det är ju upp till en själv hur och när man arbetar med sin idé.

Utbildningen är CSN-berättigad och man får då CSN för heltidsstudier, för hela året. Personligen tycker jag att upplägget är brilliant. =) Tänk att få förverkliga en av alla idéerna man går om kring och bär på. Att samtidigt som man förverkligar den även lär sig hela proccessen för hur man ska kunna förverkliga alla andra av sina idéer... Kan det bli bättre!?! =)

Samtidigt så kan man behålla ett jobb, om chefen är schysst nog, eller ta ett annat jobb bredvid. Det finns till och med dom som går utbildningen p.g.a. sitt jobb. Utbildningen i sig är en kunskapshöjning för ett företag och man får en person som är väl insatt i hur produktutveckling sak gå till.

Ansökningstiden för hösten är inte ute utan det är faktiskt fortfarande helt möjligt att söka in. Dessutom så tar skolan in under både höst och vårterminerna. Det är bara att söka in. Finns inte så mycket att förlora på det, snarare mer att vinna! =)

RSS 2.0